Ústavní právo

  • sepis ústavní stížnosti
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva