Informace pro spotřebitele

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (www.cak.cz)