Pracovní právo

   • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v rozhodčím řízení
   • vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
   • vznik pracovního poměru volbou či jmenováním
   • vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele
   • změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení)
   • skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, hromadná propouštění, odstupné)
   • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
   • otázky odměňování za práci (problematika mezd, platů, odměn, srážek ze mzdy, náhrady mzdy či platu)
   • konkurenční doložky
   • odpovědnost za škodu
   • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (problematika tzv. rent)
   • bezpečnost práce
   • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi
   • problematika diskriminace