Rodinné právo

  • zastupování před soudy všech stupňů
  • žaloby na neplatnost manželství, žaloby na neexistenci manželství
  • rozvody manželství (včetně přípravy tzv. nesporných rozvodů)
  • rodičovská zodpovědnost
  • problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
  • úprava styku s nezletilými dětmi
  • úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi, mezi ostatními příbuznými, mezi manžely, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
  • určování otcovství
  • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby
Kontaktujte nás