Trestní právo

  • právní pomoc před zahájením trestního stíhání
  • trestní obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudem
  • zahlazení odsouzení
  • podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • právní pomoc při rozhodování o osvědčení se ve zkušební lhůtě
  • zastupování poškozených a poradenství obětem trestných činů
  • příprava trestního oznámení