Odměny

Smluvní odměna

Smluvní odměna umožňuje zohlednit specifické potřeby klienta v konkrétní věci i jeho osobní poměry a může být sjednána jako:

  • hodinová odměna
  • paušální odměna za úkon
  • paušální odměna za určitý garantovaný rozsah právních služeb v dohodnutém časovém období (např. měsíční paušál)
  • cílová odměna

Mimosmluvní (tarifní) odměna

Výše mimosmluvní odměny upravené advokátním tarifem se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které byly ve věci vykonány.