Správní právo

  • zastupování ve správních řízeních před orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy)
  • zastupování ve správním soudnictví, správní žaloby, kasační stížnosti
  • stavební právo (územní plánování, žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kolaudační řízení, veřejnoprávní smlouvy, řízení o odstranění stavby)
  • právo živnostenského podnikání
Kontaktujte nás