Mgr. Vadim Rybář

  • advokát od roku 2007, zapsán u České advokátní komory pod č. 11593
  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2003)
  • specializace: obchodní právo, pracovní právo, občanské právo, obhajoba v trestních věcech
  • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 605 952 772

email: akrybar(at)email.cz

IČ: 714 66 908, DIČ: CZ7902034965