Obchodní právo

  • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování v exekučních a rozhodčích řízeních
  • obchodní závazkové právo (vytváření smluvních dokumentů včetně tzv. nepojmenovaných smluv a smluv o smlouvách budoucích, revize smluv, vyhotovování všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazkových vztahů)
  • vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů (správa pohledávek, smírné řešení sporů, vymáhání plnění, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a vykonávacím řízení)
Kontaktujte nás