Mgr. Jakub Vepřek

  • advokát od roku 2006, zapsán u České advokátní komory pod č. 11041
  • absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2002)
  • specializace: obchodní a směnečné právo, občanské právo, rodinné právo, obhajoba v trestních věcech
  • hovoří anglicky, německy a pasivně polsky

Kontakt

mobil: 604 551 009

email: info(at)veprek-advokat.cz

IČ: 714 56 864, DIČ: CZ7907295550