JUDr. Lucie Gavendová

  • advokátní koncipientka zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 42038
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (promována v roce 2016)
  • držitelka Diploma in English Law (Diplom z anglického práva) získaného v rámci dvousemestrálního studijního pobytu na Kent Law School, University of Kent, Canterbury, Velká Británie (promována v roce 2016)
  • specializace: občanské právo, rodinné právo, ústavní právo a obhajoba v trestních věcech
  • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 733 644 826

email: akrybar(at)email.cz