Mgr. Ludmila Gerlová

  • advokátka zapsána u České advokátní komory pod č. 15399
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (promována v roce 2010)
  • specializace: občanské právo, pracovní právo, rodinné právo a obhajoba v trestních věcech
  • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 734 616 444

email: akrybar(at)email.cz