Náš Tým

Mgr. Vadim Rybář

 • advokát od roku 2007, zapsán u České advokátní komory pod č. 11593
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (promován v roce 2003)
 • specializace: obchodní právo, pracovní právo, občanské právo,obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 605 952 772

email: akrybar(at)email.cz

IČ: 714 66 908, DIČ: CZ7902034965

Mgr. Jakub Vepřek

 • advokát od roku 2006, zapsán u České advokátní komory pod č. 11041
 • absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (promován v roce 2002)
 • specializace: obchodní a směnečné právo, občanské právo, rodinné právo, obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky, německy a pasivně polsky

Kontakt

mobil: 604 551 009

email: info(at)veprek-advokat.cz

IČ: 714 56 864, DIČ: CZ7907295550

Mgr. Ludmila Gerlová

 • advokátka zapsána u České advokátní komory pod č. 15399
 • absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (promována v roce 2010)
 • specializace: občanské právo, pracovní právo, rodinné právo a obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 734 616 444

email: akrybar(at)email.cz

Mgr. et Mgr. Barbora Marková

 • advokátní koncipientka zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 41481
 • absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (promována v roce 2016)
 • specializace: občanské právo, rodinné právo, obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky a francouzsky

Kontakt

mobil: 773 676 790

email: markova(at)veprek-advokat.cz

Mgr. Lucie Gavendová

 • advokátní koncipientka zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 42038
 • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (promována v roce 2016)
 • držitelka Diploma in English Law (Diplom z anglického práva) získaného v rámci dvousemestrálního studijního pobytu na Kent Law School, University of Kent, Canterbury, Velká Británie (promována v roce 2016)
 • specializace: občanské právo, rodinné právo, ústavní právo a obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 733 644 826

email: akrybar(at)email.cz

Mgr. Veronika Ralevská

 • advokátní koncipientka zapsána u České advokátní komory pod ev. č. 42184
 • absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (promována v roce 2016)
 • specializace: občanské právo, rodinné právo, ústavní právo a obhajoba v trestních věcech
 • hovoří anglicky

Kontakt

mobil: 733 737 022

email: akrybar(at)email.cz

Bc. Leona Sarköziová

 • právní asistentka

Kontakt

mobil: 733 723 037

Alena Pavlosková

 • právní asistentka

Kontakt

mobil: 730 515 597

 

 

 

Jana Pavlasová

 • právní asistentka